• ورود عضویت
 • logo ثبت اقامتگاه

اقامتگاه های استخردار

ویلا استخردار نزدیک دریاکنار بابلسر
مازندران ، بابلسر ، ویلا

ویلا استخردار نزدیک دریاکنار بابلسر

هر شب از 2,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 6 نفر

-

ویلا باغ استخردار ایزدشهر
مازندران ، ایزدشهر ، ویلا

ویلا باغ استخردار ایزدشهر

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

سه خوابه استخردار لوکس بابلسر
مازندران ، بابلسر ، ویلا

سه خوابه استخردار لوکس بابلسر

هر شب از 4,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

دو خوابه استخردار خط 8 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

دو خوابه استخردار خط 8 چالوس

هر شب از 2,200,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار 3 خواب خط 8 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

استخردار 3 خواب خط 8 چالوس

هر شب از 5,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 10 نفر

-

پنج خوابه استخردار رهام 2 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

پنج خوابه استخردار رهام 2 چالوس

هر شب از 3,500,000 تومان
 • 5 خوابه
 • تا 20 نفر

ضدعفونی شده

پنج خواب 2 استخره شیک سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

پنج خواب 2 استخره شیک سرخرود

هر شب از 5,500,000 تومان
 • 5 خوابه
 • تا 12 نفر

-

چهار خواب 2 استخره لوکس سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

چهار خواب 2 استخره لوکس سرخرود

هر شب از 6,500,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 10 نفر

-

استخردار ساحلی خط 8 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

استخردار ساحلی خط 8 چالوس

هر شب از 2,700,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 5 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 4 خواب تریپلکس نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

استخردار 4 خواب تریپلکس نوشهر

هر شب از 4,000,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 13 نفر

-

دو خوابه استخردار شماره 2 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

دو خوابه استخردار شماره 2 چالوس

هر شب از 4,500,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 3 نفر

ضدعفونی شده

استخردار مدرن شماره 1 چالوس
مازندران ، چالوس ، ویلا

استخردار مدرن شماره 1 چالوس

هر شب از 5,000,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 3 نفر

ضدعفونی شده

ویلا 3 خواب سرسبز استخردار نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

ویلا 3 خواب سرسبز استخردار نوشهر

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 6 نفر

-

استخردار 3 خواب مدرن نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

استخردار 3 خواب مدرن نوشهر

هر شب از 4,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 10 نفر

ضدعفونی شده

2 خوابه استخردار طرح قوسی نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

2 خوابه استخردار طرح قوسی نوشهر

هر شب از 2,000,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 6 نفر

-

عمارت استخردار با ساحل اختصاصی
مازندران ، نوشهر ، ویلا

عمارت استخردار با ساحل اختصاصی

هر شب از 6,500,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 12 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 4 فصل دهکده چلک نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

استخردار 4 فصل دهکده چلک نوشهر

هر شب از 2,200,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 10 نفر

-

ویلا استخردار سرسبز نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

ویلا استخردار سرسبز نوشهر

هر شب از 2,500,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 6 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 3 خواب لب دریا نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

استخردار 3 خواب لب دریا نوشهر

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 14 نفر

-

استخردار 2 خوابه دوبلکس نوشهر
مازندران ، نوشهر ، ویلا

استخردار 2 خوابه دوبلکس نوشهر

هر شب از 2,200,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 6 نفر

-

استخردار 3 خواب شالیزار سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 3 خواب شالیزار سرخرود

هر شب از 1,700,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

ویلا باغ استخردار با زمین بازی و برکه
مازندران ، سرخرود ، ویلا

ویلا باغ استخردار با زمین بازی و برکه

هر شب از 4,000,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 3 خوابه ژمیس2 سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 3 خوابه ژمیس2 سرخرود

هر شب از 2,900,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار تریپلکس ژمیس 1 سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار تریپلکس ژمیس 1 سرخرود

هر شب از 2,700,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار فول لوکس شهرکی سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار فول لوکس شهرکی سرخرود

هر شب از 3,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 10 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 3 خواب هراز سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 3 خواب هراز سرخرود

هر شب از 2,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار 4 خواب لوکس رومی
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 4 خواب لوکس رومی

هر شب از 3,500,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 12 نفر

ضدعفونی شده

ویلای 4 خواب هوم A سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

ویلای 4 خواب هوم A سرخرود

هر شب از 2,300,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 10 نفر

-

ویلای دوبلکس خط دریا سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

ویلای دوبلکس خط دریا سرخرود

هر شب از 1,900,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

سه خوابه استخردار تریپلکس سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

سه خوابه استخردار تریپلکس سرخرود

هر شب از 2,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار شیک ساحلی فریدونکنار
مازندران ، فریدونکنار ، ویلا

استخردار شیک ساحلی فریدونکنار

هر شب از 1,700,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 7 نفر

ضدعفونی شده

استخردار با سونا و چشم انداز دریا
مازندران ، فریدونکنار ، ویلا

استخردار با سونا و چشم انداز دریا

هر شب از 2,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 9 نفر

-

ویلا باغ استخردار بیشه کلا
مازندران ، محمودآباد ، ویلا

ویلا باغ استخردار بیشه کلا

هر شب از 2,300,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

ویلای 3 خوابه استخردار نور-ایزدشهر
مازندران ، ایزدشهر ، ویلا

ویلای 3 خوابه استخردار نور-ایزدشهر

هر شب از 1,900,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

استخردار روف گاردن خشت سر
مازندران ، محمودآباد ، ویلا

استخردار روف گاردن خشت سر

هر شب از 2,400,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

-

4 خواب استخردار فول لاکچری
مازندران ، ایزدشهر ، ویلا

4 خواب استخردار فول لاکچری

هر شب از 4,500,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

-

ویلا استخردار سوبلکس
مازندران ، محمودآباد ، ویلا

ویلا استخردار سوبلکس

هر شب از 2,200,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 6 نفر

-

ویلا دوخوابه دوبلکس(واحد 3)
مازندران ، بابلسر ، ویلا

ویلا دوخوابه دوبلکس(واحد 3)

هر شب از 1,300,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 5 نفر

-

استخردار پلاک اول دریا تمیشان(نور)
مازندران ، نور ، ویلا

استخردار پلاک اول دریا تمیشان(نور)

هر شب از 4,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 6 نفر

ضدعفونی شده

استخردار لاکچری سیاهرودسر
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار لاکچری سیاهرودسر

هر شب از 4,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

ویلا استخردار بابلسر صفاییه
مازندران ، بابلسر ، ویلا

ویلا استخردار بابلسر صفاییه

هر شب از 2,500,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

ویلا استخردار لب دریا بابلسر
مازندران ، بابلسر ، ویلا

ویلا استخردار لب دریا بابلسر

هر شب از 5,000,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

استخردار چسبیده به دریا توسکا
مازندران ، محمودآباد ، ویلا

استخردار چسبیده به دریا توسکا

هر شب از 2,200,000 تومان
 • 2 خوابه
 • تا 6 نفر

-

استخردار 3 خواب تراس ویو دریا
مازندران ، بابلسر ، ویلا

استخردار 3 خواب تراس ویو دریا

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار دوبلکس 4 خواب
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار دوبلکس 4 خواب

هر شب از 2,000,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 12 نفر

-

استخردار دوبلکس داخل ترنج شمالی
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار دوبلکس داخل ترنج شمالی

هر شب از 2,300,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار دوبلکس نبش ترنج شمالی
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار دوبلکس نبش ترنج شمالی

هر شب از 2,400,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار ۳ خواب دوبلکس ماهان
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار ۳ خواب دوبلکس ماهان

هر شب از 2,800,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده

استخردار 4 خواب کوی رحمانی
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 4 خواب کوی رحمانی

هر شب از 2,800,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخردار 3 خواب مدرن سرخرود
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخردار 3 خواب مدرن سرخرود

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

استخر دار 3 خواب دوبلکس
مازندران ، سرخرود ، ویلا

استخر دار 3 خواب دوبلکس

هر شب از 1,800,000 تومان
 • 3 خوابه
 • تا 8 نفر

-

ویلا استخردار 4 خواب بابلسر
مازندران ، بابلسر ، ویلا

ویلا استخردار 4 خواب بابلسر

هر شب از 3,000,000 تومان
 • 4 خوابه
 • تا 8 نفر

ضدعفونی شده