• ورود عضویت
  • logo ثبت اقامتگاه

قوانین لغو

 

 

با هدف حفظ صیانت از حقوق میزبانان و مهمانان، تشریح شرایط لغو به شرح ذیل می ­باشد.

 

 1. سهل­گیرانه:

1-1- در صورتی که بیشتر از 24 ساعت به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، کل مبلغ رزرو با  کسر 10 درصد خدمات به مهمان مرجوع می­گردد.

1-2- در صورتی که کمتر از 24 ساعت به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، کل مبلغ رزرو با کسر وجه یک شب، به مهمان مرجوع می­گردد.

1-3- چنانچه پس از شروع رزرو، مهمان قصد لغو آن را داشته باشد با کسر مبلغ روزهای اقامت داشته و یک شب از شب ­های باقی مانده مرجوع می­گردد.

 

2. متعادل:

2-1- در صورتی که بیشتر از 72 ساعت به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، کل مبلغ رزرو با  کسر 10 درصد خدمات به مهمان مرجوع می­گردد.

2-2- در صورتی که کمتر از 72 ساعت به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، کل مبلغ رزرو با کسر یک شب به مهمان مرجوع می­گردد.

2-3- چنانچه پس از شروع رزرو، مهمان قصد لغو آن را داشته باشد، با کسر روزهای اقامت داشته و یک شب از شب­ های باقی مانده، مرجوع می­گردد.

 

 3.سخت­گیرانه:

3-1- در صورتی که بیشتر از 5 روز به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، کل مبلغ رزرو با  کسر 20 درصد به مهمان مرجوع می­گردد.

3-2- در صورتی که کمتر از 5 روز به زمان شروع رزرو، مهمان تقاضای لغو آن را داشته باشد، با کسر یک شب و نصف مبلغ شب­ های باقی مانده به مهمان مرجوع می­گردد.

3-3- چنانچه پس از شروع رزرو، مهمان قصد لغو آن را داشته باشد، هیچگونه مبلغی مرجوع نمی­گردد.

 

ایام پیک:

در صورتی که بیشتر از 7 روز به زمان شروع رزرو مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، با کسر 30 درصد مبلغ کل رزرو به مهمان مرجوع می­گردد.

در صورتی که کمتر از 7 روز به زمان شروع رزرو مهمان تقاضای لغو رزرو را داشته باشد، هیچ مبلغی مرجوع نمی­گردد.

 

ایام نوروز:

قبل از 15 اسفند کسر 15 درصد از کل مبلغ رزرو و بعد از 15 اسفند مبلغی عودت داده نمی­شود.

 

چنانچه مهمان پس از پرداخت هزینه رزرو و نهایی شدن رزرو قصد لغو آن را داشته باشد، تابع یکی از قوانین انتخاب­ شده سهل­گیرانه، متعادل، سخت­گیرانه ذکر شده در صفحه مختص هر اقامتگاه توسط میزبان بوده، و درخواست استرداد وجه خارج از محدوده تعیین شده، مشروط به موافقت مالک اقامتگاه بوده و درصد متعلق به وب­ سایت پیک نیک 365 قابل استرداد نمی­ باشد و همچنان در صورت عدم تماس و مراجعه مهمان، ضمن کسر کل مبلغ، در مدت زمان رزرو، اقامتگاه برای مهمان خالی نگه داشته خواهد شد.